Wie, wat, hoe, waar

Wie ben ik

Mijn naam is Marjolein Kerkdijk. Ik woon samen met mijn man en onze twee zonen in Overveen, gemeente Bloemendaal vlak bij Haarlem. In 2010 ben ik mijn eigen Kinder- en Jeugdpraktijk begonnen Dit&Dat.

Visie

Iedere keer weer, beleef ik veel plezier en voldoening aan het individueel begeleiden van kinderen en jongeren. Nog altijd ben ik onder de indruk van hun oplossingsvermogen en flexibiliteit. Soms zijn hun (onbewuste) oplossingen bruikbaar, soms roepen ze weerstand op vanuit de omgeving. Samen kijken, welke oplossingen wel zorgen voor een gewenst effect, is een leuke en spannende zoektocht. Een zoektocht waar het kind/de jongere het tempo en de richting bepaalt. Uiteindelijk moet de oplossing bij het kind/ de jongere en zijn situatie passen en zorgen voor een gezonde en goede ontwikkeling, passend bij de leeftijd.

–Geen pasklare oplossing voor ieder kind/iedere jongere, maar een oplossing die past bij hét kind/dé jongere–

“Een kind weer kind en zichzelf laten zijn, in goed contact met zijn omgeving”

Voordat ik kinderen kreeg was ik consumentkundige. Eenmaal moeder geworden, werd mijn interesse in het welzijn en de ontwikkeling van kinderen, steeds meer mijn passie. Na verdieping over dit onderwerp, besloot ik de studie Kindercounseling te volgen. Toen wist ik zeker, dat ik hier beroepsmatig verder mee wilde. Ik heb vervolgens de post-HBO studie Kindertherapeut en Jeugdtherapeut bij het opleidingsinstituut BGL&Partners gevolgd en succesvol afgerond.

Om mijn deskundigheid en kunde te blijven optimaliseren, volg ik met interesse en nieuwsgierigheid ieder jaar diverse gecertificeerde na- en bijscholing. Deze bijscholing is op het gebied van neurobiologie, psycho-sociale kennis, medische basiskennis, traumabehandeling, scheidingsproblematiek, familiesystemen tot verdere verdieping in verschillende werkzame therapievormen.

Tijdens mijn werk zet ik ook graag mijn persoonlijke kwaliteiten in zoals integriteit, betrouwbaarheid, oprechte interesse, inlevingsvermogen, betrokkenheid, empathie en compassie.

Natuurlijk zorg ik tijdens de sessies ook voor veel plezier en gezelligheid.

Praktische gegevens           

Kinder- en Jeugdpraktijk Dit&Dat biedt kortdurende probleemoplossende psycho-sociale therapie voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Er zijn geen kosten verbonden aan het eerste kennismakingsgesprek. Ik hanteer geen wachtlijsten, er is geen verwijsbrief nodig en de meeste zorgverzekeraars vergoeden (een gedeelte van) de kosten bij een aanvullend zorgverzekeringspakket. (Raadpleeg hiervoor wel uw eigen zorgverzekeraar) *

De begeleiding vindt plaats in mijn praktijkruimte in Overveen, gemeente Bloemendaal.

Bovendien kunnen de sessies, in goed overleg met scholen, ook op school tijdens of rond schooltijden plaatsvinden. Voorwaarde is, dat een geschikte ruimte aangeboden wordt. Een ruimte, waar ongestoord en met privacy, gewerkt kan worden.

De regio’s waar ik ook op scholen hulp en begeleiding bied, zijn o.a. Haarlem, Velserbroek, Beverwijk, Heemskerk

Als registertherapeut ben ik aangesloten en sta ik geregistreerd bij:

  • VIT met registratienummer 758.21.A
  • RBCZ/TCZ met licentienummer 409129R                   
  • SCAG lidnummer 11749
  • SKJ Kwaliteitsregister Jeugd registratienummer 1000025486

 

  • AGB-code Zorgverlener: W.M. Kerkdijk     90-044650
  • AGB-code Praktijk: DIT&DAT  90-053355

Kinder- en Jeugdpraktijk Dit&Dat is ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 51014734000

Kosten en vergoeding:

Het standaard uurtarief van een begeleidingstraject bedraagt 70 euro per 60 minuten.
Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie is vrijgesteld van BTW-verplichting.
Kosten voor eventuele doorverwijzing, rapportages ten behoeve van externe partijen zullen vooraf besproken worden.

Als er voor een alternatief behandeltraject gekozen wordt, wordt de eventueel aangepaste kostenvergoeding vooraf besproken en vastgelegd in een behandelovereenkomst.

Ik werk conform de richtlijnen van het “Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind” en de regels die zijn vastgelegd in de “Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst” WGBO. De SCAG kan als onafhankelijke partij bemiddelen bij eventuele klachten en geschillen. 

*Zorgverzekeraars vergoeden in de meeste gevallen bij een aanvullend verzekeringspakket een gedeelte van de kosten. Aangezien de vergoedingen per jaar verschillen is het belangrijk dat u zelf contact opneemt met uw zorgverzekeraar om de hoogte van de vergoeding na te vragen.

Voor informatie of het maken van een afspraak
Neem contact op