Invalshoeken en behandeling

Invalshoeken en behandeling

Iedere hulpvraag wordt bij Integratieve Kindertherapie en Jeugdtherapie vanuit verschillende invalshoeken en therapeutische modellen bekeken. Vandaaruit wordt naar een oplossing gewerkt, die past bij de eigenheid, de omgeving en leeftijd van het kind/de jongere.

Altijd wordt het kind/de jongere centraal gesteld in contact met zijn omgeving.

De verschillende therapievormen die ingezet kunnen worden zijn:

 • Cognitieve gedragstherapie

  Combinatie van Gedragstherapie en Cognitieve therapie. Bij Gedragstherapie ligt de nadruk op verandering van gedragspatronen. Bij Cognitieve therapie ligt de nadruk op het aanpakken van de gedachten die problemen in stand houden

 • Speltherapie

  Spel als middel om het kind beter te begrijpen en te kunnen helpen

 • Systeemtherapie

  Wanneer de omgeving een rol speelt bij psychosociale problemen en/of de oplossing kan bieden)

 • Ontspanningstherapie, Stressreductie en Visualisatie

  Voor meer balans tussen draaglast en draagkracht

 • Psychotherapie

  Aandacht voor het verwerken van gebeurtenissen, die een gezonde ontwikkeling in de weg staan