Kinder- en Jeugdtherapie

Niet de klacht maar de kracht staat centraal:

Alle kinderen en jongeren met sociaal en/of emotionele problemen kunnen bij mijn praktijk Dit&Dat terecht. De individuele begeleiding is geheel op maat. Het kind/de jongere staat daarbij centraal!

Extra hulp en individuele begeleiding kan voor meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn zorgen. De focus ligt dan ook op de oplossing in plaats van het probleem. Zo leert het kind/de jongere te vertrouwen op het ontdekken van eigen mogelijkheden.

“Het kind/ De jongere weet het, kan het en doet het”
Vanuit deze gedachte benader ik iedere hulpvraag.
Iedereen laat met zijn gedrag, van tė sociaal wenselijk tot zeer ongewenst gedrag, iets van zichzelf zien. Door de positieve intentie te achterhalen is de mogelijkheid tot een oplossing gevonden.

Ieder kind en iedere jongere ervaart zichzelf en de omgeving op een eigen unieke manier. Tijdens de begeleiding maak ik hier gebruik van, om zo, een passend positief proces op gang te brengen. Ook zal ik rekening houden met mogelijkheden, om de omgeving bij dit proces te betrekken.

Ieder kind en elke jongere is uniek. De begeleiding altijd op maat. Niet de klacht maar de kracht staat centraal!

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?
Neem contact op